Cenník

* Cena/deň

Položka Pondelok - Štvrtok Piatok - Nedeľa (sviatok)**
Položka Hobit 400
7 miestny nafukovací raft
Pondelok - Štvrtok 59€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 69€
Položka Hobit350
5 miestny nafukovací raft
Pondelok - Štvrtok 50€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 59€
Položka Colorado450
6 miestny nafukovací raft
Pondelok - Štvrtok 50€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 59€
Položka Yukon X3 3miestne kanoe
Pondelok - Štvrtok 25€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 30€
Položka Pálava400
2miestne kanoe
Pondelok - Štvrtok 19€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 23€
Položka Kanoe plastové
2 miestne
Pondelok - Štvrtok 19€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 23€
Položka Výbava naviac
Pádlo, vesta, barel
Pondelok - Štvrtok 1€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 1€

* Cena zahrňuje komplet výstroj pre celú posádku (pádla, vesty, barely, pumpy (pri
nafukovacích lodiach)
Cena nezahrňuje dopravu osôb a materiálu, inštruktora, poistenie osôb.
** Pri viacdňových splavoch platí cena pondelok – štvrtok
Cena dopravy je 0,50€ / km / auto. Dopravu osôb a materiálu zabezpečujeme
9miestnymi mikrobusmi, ráta sa cesta tam aj späť.

Cena dopravy na vybraných úsekoch:

Brezno - Medzibrod
24€
Chvatimech - Medzibrod
17€
Nemecká - Medzibrod
6€
Medzibrod - Lučatín
4€
Medzibrod - Šalková
12€
Medzibrod - Banská Bystrica
22€
Medzibrod - Iliaš
26€
Medzibrod - Vlkanová
30€
Medzibrod - Sliač
34€
Medzibrod - Zvolen
38€

* V cene dopravy je zahrnutý odvoz lodí a výstroja plus maximálne 8 osôb. Ráta sa cesta tam aj späť.