Cenník

* Cena/deň

Položka Pondelok - Štvrtok Piatok - Nedeľa (sviatok)**
Položka Hobit 400
7 miestny nafukovací raft
Pondelok - Štvrtok 49€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 60€
Položka Hobit350
5 miestny nafukovací raft
Pondelok - Štvrtok 35€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 42€
Položka Colorado450
6 miestny nafukovací raft
Pondelok - Štvrtok 35€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 42€
Položka Yukon X3 3miestne kanoe
Pondelok - Štvrtok 24€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 28€
Položka Pálava400
2miestne kanoe
Pondelok - Štvrtok 16€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 19€
Položka Kanoe plastové
2 miestne
Pondelok - Štvrtok 16€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 19€
Položka Výbava naviac
Pádlo, vesta, barel
Pondelok - Štvrtok 1€
Piatok - Nedeľa (sviatok)** 1€

* Cena zahrňuje komplet výstroj pre celú posádku (pádla, vesty, barely, pumpy (pri
nafukovacích lodiach)
Cena nezahrňuje dopravu osôb a materiálu, inštruktora, poistenie osôb.
** Pri viacdňových splavoch platí cena pondelok – štvrtok
Cena dopravy je 0,35€ / km / auto. Dopravu osôb a materiálu zabezpečujeme
9miestnymi mikrobusmi, ráta sa cesta tam aj späť.

Cena dopravy na vybraných úsekoch:

Brezno - Medzibrod
16,80€
Chvatimech - Medzibrod
11,90€
Nemecká - Lučatín
4,20€
Medzibrod - Lučatín
2,80€
Medzibrod - Šalková
8,40€
Medzibrod - Banská Bystrica
11,90€
Medzibrod - Iliaš
18,20€
Medzibrod - Vlkanová
21,00€
Medzibrod - Sliač
23,80€
Medzibrod - Zvolen
26,60€

* V cene dopravy je zahrnutý odvoz lodí a výstroja plus maximálne 8 osôb. Ráta sa cesta tam aj späť.