majerka.sk - splav Hrona a táborisko

Kontakt

Námestie Hrdinov SNP 15

976 96 Medzibrod

Požičovňa a táborisko: +421 905 384 919

info@majerka.sk